Valper ventes i desember 2022

Om alt går bra, så er det ventet valper her i desemer.

Vi har gjort en kombinasjon vi lenge har drømt om. Som oppdretter plalegger man kombinasjoner frem i tid og jobber for å nå sine mål for å få frem rasetypiske, sunne hunder som igjen blir en del av en oppdretters fremtids planer. Alltid like spennende. Vi gleder oss.