Tillat deg og drømme stort.

Hvis man befinner seg på en "trygg" plass i livet. Alt går i sin vante og trygge rytme. Ja, da kan det være skummelt og prøve noe nytt. Er det verdt bryet? Når man har kommet inn i en komfortsone, så kan man miste noe av motivasjonen. Har man kommet inn i en rytme der man har det godt, skal man gidde styret og bryet med å bli enda bedre innenfor sitt felt? Det vil nemlig kreve mye strev og hardt arbeid. Har vi en forventning om at alt bare skal falle på plass, uten å legge for mye jobb i det? Problemet er at det finnes ingen strak vei mot målet og det er ingen andre som presser oss til å nå dem. Vi må gå den lange veien selv og utføre den tunge jobben selv. Så hvordan skape egen motivasjon for å klare det?

For å nå sine drømmer må man skape sin visjon/drøm, det er det som skaper motivasjon for en brennende arbeidsmoral. Du må ha et stort ønske om å oppnå dine mål/drømmer. Med stort ønske mener jeg at du må ha et ønske som er større enn virkligheten. Du må ha en kraft som er sterkere enn virkligheten, for at du skal oppnå dine drømmer. Det du ønsker deg ligger kanskje utenfor din komfortsone, så det kommer til å bli ukomfortabelt og utrolig slitsomt. Man kan av og til føle at drømmen er uoppnåelig og det er lett og slå seg til ro med det. "Kom an! Vær realistisk!" Men ikke vær realistisk, vær intelligent.

Jeg trenger en plan, en målsetting som kan hjelpe meg til å se hvordan jeg kan realisere drømmene mine. Jeg lager meg en plan som sier hva målene mine er. For at målet ikke skal se alt for store og uoppnålige ut, deler jeg målene opp i ikke alt for store deler og jeg setter meg noen tidsfrister. Jeg har mnd, uker og dags planer. Da ser jeg konkret dag for dag hvordan jeg skal kommer nærmere målet mitt.

Jeg finner motivasjon og disiplin for å nå mine mål, fordi jeg har en brennede trang til å nå nye mål som jeg har satt meg. Målet mitt er så viktig for meg, det er en så stor del av min hverdag. Det krever hardt arbeid og disiplin. Med disiplin mener jeg å gjøre det jeg burde gjøre, når jeg burde gjøre det, selv om jeg ikke føler for å gjøre det da.

Hvis man ikke har gode nok grunner for hvorfor man skal nå målet sitt, må man jobbe mer med grunnene. For grunnen er viktigere for meg enn målet. Det er viktig og ha et mål som føles riktig. Jeg kjenner en stor begeistring når jeg tenker på målene jeg har satt meg. For meg har det også vært viktig og jobbe med samvittigheten for å nå mine mål. Slik at jeg ikke skal få dårlig samvittighet på vei mot målet. For motstridene tanker vil hindre meg og sette kjepper i hjulene for meg.

Jeg er bevisst mitt tankemønster og bruker det bevist for å nå fremgang. Det er viktig og trene de mentale musklene også.

Forstålsesmuskelen - Se det positive

Handlingsmuskelen - Fokus på målet

Ærlighetsmuskelen - Hva fungerer? Hva fungerer ikke? Vær ærlig, ta ansvar

Beslutsomhetsmuskelen

Best valg muskelen

Forsere hindringer og holde fokus på målet!

Styrke kommer ikke fra å vinne. Dine kamper utvikler dine sterke sider. Når man går gjennom vanskligheter og velger å ikke gi opp, da får man styrke.