Tillit og respekt.

Så sitter jeg her med en kopp te en flott høst kveld og skriver om hund. Det blir mange slike kvelder. Praktisk trening av hund på dagen, teori om kvelden. Alltid på søken etter å lære mer...

Å få bygge opp et godt forhold med tillit og respek sammen med hunden er viktig for meg. Det gjør jeg gjennom fysisk og psykisk trening sammen med hunden i passe mengder. Det å delta på utstilling skal være like gøy for hunden som det er for meg.

Jeg er opptatt av å stadig øke min kunnskap rundt arbeidet sammen med hunden. Det å vite hvilke naturlige rettninger som utløser ulik oppførsel hos hunden, for så å kunne utnytte dette i teningen.

Dette ble gått grunndig igjennom når jeg tok instruktør utdannelsen min i Oslo Hundeskole for 6 år siden. Dette har vært av stor betydning for trening av egen hund.

Læren om det å forstå hundens språk, "lese" hunden og bruken den læren og erfaringen er viktig. Det kan fort bli kommunikasjons problemer mellom hund og fører om man ikke har denne teorien og erfaringen. Det er så viktig og kunne kommunisere med hunden så den forstår!

Jeg trener unge hunder og erfarne hunder. Det er derfor viktig og kjenne til hundens utviklings faser, - sosialiserings fasen - unghund stadiet - 15-24 mnd puberteten - voksen fasen 2 - 8 år - alerdoms fasen og ta hensyn til dette i treningen.

Det er også viktig og ta hensyn til tilnærming av nye øvelser, - innlæring - automatisering - generalisering - opprettholdelse og vedlikehold.

Dette har jeg lest mye om og lært gjennom trening av flere hunder gjennom årene.

Det er viktig og kunne teorien, men det er også svært viktig og kunne bruke den i praktisk trening sammen med hunden.

Har jeg blitt usikker på noe, er jeg alltid på søken etter å finne svar og løsninger, gjennom bøker og andres erfaring gjennom mange år. Å få lære av de som har mange års erfarng er helt fantastisk. Jeg har stor respekt for de og setter ubeskrivelig stor pris på at de vil dele sine erfainger og deres kunnskap med meg.

Hvis man har kjennskap til dette med hundens utvikling og lærings faser, kan man lettere forstå de problemene som måtte oppstå. Og man har større mulighet for å kunne jobbe riktig og finne gode løsninger på utfordringene som kommer.

Jeg trener ut i fra kunnskap, tidligere erfaringer, mine målsetninger, min personlighet pluss det jeg blir påvirket av det rundt meg.

Trening sammen med hund har gjennom årene utviklet seg og forandret seg. Konsekvens og lederskap var lenge et nøkkel ord i trening med hund. Jeg er opptatt av at jeg også legger inn kjærlighet, glede, forståelse og kameratskap i mine treninger. Gjennom dette ønsker jeg å bygge opp et godt forhold til hunden, der hunden kan stole på meg. Jeg ønsker at hunden jobber sammen med meg med glede og fordi den har lyst.

For all type trening med hund er kontakt viktig. Har man ikke et godt grunnlag med god kontakt som en stødig grunnmur, blir ikke treningen eller arbeidet sammen med hunden spesielt bra.

Man kan oppdra hunden med tvang eller med glede. Med tvang blir det ofte en kamp om hvem som er sterkest og hvem som skal bestemme. Hunden gjør treningen fordi den må. Den vil oppfatte treningen som noe ubehagelig og vi forsøke å unngå den.

Å trene med glede blir meningsfult og gøy for hund og fører. Hunden ønsker å jobber for og med fører.

Jeg hører ofte at hunden gir fullstendig fae., den vil ikke høre, den er så sta og gjør alt annet enn hva jeg ber den om, den vil ikke osv. Det viser meg at man ikke har nok kunnskap og erfaring. Hvis man søker opp kunnskap vil man fort forstå at her er det svikt i det å forstå hunden og det å gjøre seg forstått. Ikke minst det å gjør treningen morsom for hunden.

Det er viktig og tilpasse treningen etter hundens fysiske og psykiske modenhet.

Det er viktig og begynne tidlig med å opparbeide god kontakt og tillit med den unge hunden. Det er lettere og styre en atferd/oppførsel hos hunden når den er ung. Her er det viktig med kunnskap om hundens utvikling, om rasen og selve individet.

Husk å "skynde deg langsomt" med en ung hund i trening.

Vær tålmodig <3