Tap og vinn med samme sinn ;O)

Hvordan kan det ha seg at en hund den ene dagen får excellente og BIR og ved neste utstilling Verry Good, eller kanskje enda dårligere?

Etter flere år i utstillings ringen hører jeg dette spørsmålet ofte!!!

Det er nok like mange svar som det er spørsmål. Et enkelt svar er kanskje at vi alle er levende individer både dommeren, utstilleren og hundene. Alle med ulik erfaring, kunnskap, oppfattning og sinnsstemninger.

Noen vinner klasse etter klasse, inn og ut med mange hunder og alle blir plassert. Det må vel bero på at handleren kjenner dommeren??? Eller??? Kan det være andre ting som spiller inn på resultatet?

Det er flere viktige ting som spiller inn for den endelige bedømmingen av hunden.

Hvilken bakgrunn og erfaring har dommeren? Hvilke referanse rammer har dommeren bygd opp?

Til dommerens hjelp har vi rasestandaren som beskriver idealhunden, som i prinsippet ikke finnes.

Hvordan tolker dommeren rasestandaren? Det finnes veldig detaljert rasestandar og de som gir rom for egen tolkning. Som for eksempel med måte, passe, mellom stor og av god lengde.

Noen ser typen og helheten, mens andre ser på hode og utrykket. det er de som ser på anatomi og bevegelser i stedet for pelskvalitet, temperament, komplett tannrad eller rett størrelse. Hvem har den rette prioriteringen?

Hvilken erfaring har dommeren med rasen? En rasespesialist vil nok se etter andre detaljer enn hva en all round dommer(dommer som er kvalifisert til å dømme alle raser) vil.

Dommeren dømmer hunden ut fra hvordan den ser ut denne dagen, ut i fra dens alder og dagens kondisjon. Hundens dagsform spiller inn på bedømningen. Hunden påvirkes av utstillings plassen og omgivelsene. Tidspunktet i hundens liv, konkurrentenes oppførsel og handlers nervøsitet. har det vært en hektisk morgen før man kom seg til utstillingen? Har det vært en lang bilreise?

Hvilken kondisjon har hunden din dagen den stilles? Hvordan er pelsen? Har man gjort gode forberedelser med bad, trimming osv?

Kjenner handler den hunden som skal stilles? Får handler vist frem det beste i hunden?

Felles for alle dommere er at de ser på hvordan hunden blir presentert. Det er lettere og dømme en hund som viser seg godt frem, enn en som ikke gjør det. Hvordan skal dommeren se hundens bevegelser og dens overlinje om den er anspent og "låser seg"

Selv om hunden viser seg flott hjemme, så er det i utstillings ringen at dommeren skal bedømme hunden. Hunder som trives i ringen er alltid mer tiltalende enn hunder som ikke trives i ringen. Har man gitt hunden det beste utgangspunktet for å lykkes i ringen? Det gjelder og lære hunden å trives i ringen. Gi hunden en skikkelig sjanse til å føle seg trygg og sikker i ringen og forbered den på hva som skjer på en utstilling.

Har vi lett for å trekke konklusjoner for fort når vi ikke reiser hjem med et Cert og BIR? Legger vi skylden på alt annet i stede for å se hva kan jeg gjøre annerledes for å at hunden min og jeg skal gjøre en bedre jobb i ringen?

Det er dommeren som dømmer og det må vi respektere. Utstiller har betalt for at nettopp denne dommeren skal si sin mening om hunden sin. Så hold din umiddelbare frustrasjon for deg selv om det ikke skulle gå slik du ønsket på utstillingen. Å snakke nedsettende om dommeren rundt ringen mener jeg at vi skal holde oss for gode til. Vis og ha respekt rundt ringen når det gjelder dommeren og de andre utstillerene.

Regelen om tap og vinn med samme sinn, gjelder også i utstillings ringen. Det er viktig og minne seg selv på at hundens personlige kvaliteter kan ikke måles i første premie, Cert eller BIR!!

Husk at du reiser uansett hjem med din beste venn <3