Utviklings faser hos hunden.

Hunden er verdens mest populære husdyr, den er meget sosial og tilpasnings dyktig. Hunden samarbeider og kommuniserer. Hunden har evnen til å gjenkjenne og utvikle sosiale atferdsmønster. De har medfødte og er predisponerte for atferd.

Hunden har et stort innlærings potensiale. Hunden lærer gjennom erfaring, de husker ting. Dette er hundene veldig gode på. Hunden kan ha ulik atferd overfor ulike mennesker.

Er det viktig og ha kunnskap til hundens utvikling? For å bli en kompetent hunde eier må vi forstå hva vi kan forvente av hunden.

De fleste har alt for store forventninger når de får valpen sin. Manglende kunnskap og kompetanse kan skape problemer på kort og lang sikt. Som regel går det bra på tross av menneskene på grunn av hundens tilpasnings dyktighet.

Vi kan dele utviklings fasene inn i ulike peroder..

Prenatale perioden: Før fødsel, mens tispe er drektig. Har i stor grad vært neglisjert i forskning, men studier viser i stor grad at der er en sammenheng mellom stimuli og atferd. Stress belastning og frykt reaksjoner forut for og under drektigheten påvirker valpens emosjonelle karakter og frykt reaksjoner, også som voksent individ. Det kan også påvirke kullets størrelse. Forandringer i emsjonalitet oppstår sannsynligvis som et resultat av mordyrets hormon endringer som følge av stress.

Neontale perioden: Den nyfødte perioden. Valpene fødes før de er ferdig utviklet, blinde og døve. Denne perioden er fra 0-14 dager. Valpene er totalt avhengige av sin mor. Hjernen er nærmest inaktiv. Valpens atferd styres utlukkende av enkle reflekser. De reagerer ikke på syn eller hørsel inntrykk. De reagerer å temperatur forandringer/svingninger og trykk. Sugerefleksen fungerer, de stamper med framlabbene for å få i gang melkeproduksjonen hos mor. I denne perioden trenger valpene og mor mest mulig ro og minst mulig forstyrrelser i samspill mellom mor og hennes valper. Dette er ikke tiden for å vise frem valpene. Påvirkning fra oppdretter i denne perioden har vist seg at kan ha varig effekt.

Overgangs peroden: Er en ekstrem periode for hunden, den er i leve uke 3. Nå skjer det dramatiske endringer for valpen. Den åpner øynene når den er ca 14 dager. Den åpner ørekanalene etter ca 18-20 dager. Nesen begynner å fungere til å undersøke omgivelsene. Nå skjer det store forandringer i valpens atferd. Den begynner å gå riktig, den leke sloss med sin søsken og det kommer frem tenner. Lærings evnen hos hunden utvikles. Ved 3 ukers alder "våkner" valpen, vi sier "at det er nå den blir født"

Pregnings fasen: Dette er første fase i sosialiserings fasen, 3-7 uker. Denne perioden er av stor betydning for hundens senere utvikling og oppfattelse av omverden. Valpen lærer, hvem er jeg? i dene perioden. Det er viktig med menneske kontakt i denne perioden. Valpen har en slags "fotografering" av de individer som opptrer i valpens liv, særlig under lek. Eksponerings tiden er fra 3-7 uker, "filmen" fremkalles ved 8 uker og er heretter "referanse" for hundens egen art resten av livet. Valpen skal lære artstilhørighet, den skal preges av mennesker og ser derfor på de som sin egen artsfrender. Det er viktig med god og trygg håndtering av valpene, positiv alene kontakt med mennesker, men også viktig og være sammen med andre hunder for å lære hemninger.  Det er veldig viktig med en god mor til valpene. Tisper med uønsket atferd er ikke egnet som avls tispe under noen omstendigheter. Vær kritisk når du velger avls tispe, husk at der er hun som vil prege valpene mest.

Andre periode i sosialiserings perioden: 7-12 uker. Dette er en viktig periode i valpens liv. I denne perioden flytter de fleste valper til sine nye hjem og deres nye flokk. Nå skjer dannelser av primære sosiale bånd og sterke bindinger til egen art. Den optimale perioden for sosialisering er fra 6-9 leve uke. Ta med valpen  og la den få oppleve mest mulig, spesielt det du vet at valpen vil oppleve senere i livet. Men alt med måte, ta hensyn til valpen. Det er lurt og trene i korte økter på å være hjemme alene. Denne perioden er den beste for å introdusere valpen for nye ting. Valpen har liten frykt reaksjon og usikkerhet i denne perioden. Valpen har stor nyskjerrighet og læringspotensiale, den er som en svamp, som suger til seg erfaringer og lærdom.

Det juvenile stadiet: 3-24 mnd. Begynn gjerne med litt kurs trening nå. Nå er det en glidende overgang mellom sosialiserings perioden og unghund stadiet. Nå er det stor forskjell på hastighet i utviklingen.  Overgangen fra unghund til voksen er definert ved kjønnsmodning. Domminans fasen 13-18 uker er en kritisk fase, nå øker de mannlige kjønns hormonene. Vi kan se økende dominans og aggresjon, rang orden etablerers. Flokken bør ha rangert sin rangorden før den "riktige" jakt leken begynner. Valpen "henger" nærmest ved lederen i denne perioden, derfor må hundefører forholdet stå i hoved fokus. Vær en tydelig og trygg leder for hunden din. Valper med stor dominans lærer å utnytte den økte aggresiviteten til å få fordeler og posisjoner og kan bli en tyran hjemme. Aggresjon skal løses ved avledning og alternativ aktivitet. Straff/korreksjon er meningsløst og kan utvikle dominans/aggresjon yttligere.

Valper med liten dominans utvikler seg lett ved gjentagende nederlag til svake/ krypende underdanige, usikre individer, som kan være vanskelig og trene. De skal ha lov til og støttes til å utvikle sin dominans ved for eksempel å ta ting fra fører, det gir større selvsikkerhet. Gi hunden oppgaver du vet den vil løse, et gir den selvtillit. Ved bruk av straff kommer denne hunden i en svært vanskelig konflikt situasjon- flukt/aggresjon. Dette er meget belastende for nervesystemet med eventuelt varig skade. Bygg et godt og trygt forhold med hunden, det er dere to.

Flokkdannelse fasen: 5-7 mnd en rolig periode, hvor hormonene kommer i balanse. Rang ordningen er nå etablert og valpen møter andre hunder med større sosial lik atferd. Dette er en fin tid for grunnleggende trening sammen med hunden din.

Puberteten 7-10 mnd, dette er andre kritiske fase. De kan se "spøkelser" Hunden blir fysisk kjønnsmoden. Dominans/rangproblemer kan igjen oppstå. Har man ikke avklart dette med en dominant sterk hund tidligere, er det nå man skal "redde stumpene" Her er det avledning fremfor vold som gjelder. De dominant svake skal stadig unngå negative opplevelser på grunn av hormon ubalanse forsterker aggresjo, men det svake nervesystemet kan ikke takle det. Tispene kan i denne perioden bli innbillt drektige.

"Dressur perioden" er den gode perioden 10-17 mnd. Dette er en super periode for trening av hunden. Hunden er i hormonell balanse og den er svært lærer villig. Den fysiske utviklingen gir en viss robusthet og den kan tåle mer fysisk belastning. Er hunden korrekt utviklet og stimulert kan en mer plan messig trening starte.

Psykisk kjønnsmodning 17-24 mnd, siste fase. Den tredje kritske fasen, denne perioden kan godt strekke seg lengre. I vill tilstand, forlater de unge hundene nå flokken og finner seg en partner. Hunder med stor dominans som ikke har fått avklaring i dominansrang ordningen, kan ta "kontroll" i familien og sette alvorlig sinne i dominante handlinger.

 

Jeg ønsker å bruke min kunnskap om hundens utvikling på en klok måte. Skape et godt samarbeid sammen med hunden, som gir tillit i en trygg atmosfære. Kunnskap rundt dette, kan bli noe av det viktigste man lære seg.