Hunder er min store lidenskap!!

De gir meg så mange gleder. Jeg synes det er fantastisk å få jobbe med hundene, trene de og forberede de på hva som venter de i bl.a utstillings ringen.

Allerede fra hundene er svært unge begynner jeg forsiktig trening i korte økter, nettopp med tanke på å gi de det beste grunnlaget for å føle seg trygge og sikre på det som møter de på en utstilling.

Jeg har alltid mål som jeg trener mot, langsiktige mål og mål på kort sikt.

treningene er nøye planlagt, med fokus på hva jeg skl trene og hva jeg skal belønne. Gjennom trening og belønning på rett plass, ønsker jeg å fortelle hunden hva dt er jeg forventer at den skl gjøre. jeg jobber med positiv forsterkning, godbit, ros og lek. jeg beløner når hunden viser den atferden jeg ønsker. Under innlæring er det viktig og belønne hver gang for å gi hunden en bekreftelse på at dette var riktig. Når hunden kan øvelsen godt og vet hva som forventes av den, begynner jeg med variabel belønning. Gjør hunden en kjempe god jobb, belønner jeg stort med godbit og ros. Er det ikke så god øvelse fra hunden og jeg vet at den kan bedre, kan jeg belønne med et rolig "bra" eller over se det. Jeg ønsker da at hunden prøver hardere neste gang, for å få masse ros og godbit.

I min trening er jeg veldig bevist på hva jeg belønner, for ved å gi hunden godbit forteller jeg hunden noe, at dette var bra. Jeg ønske at hunden skal gjenta amme atferd og da må jeg vite hva det er jeg belønner.

Det er heller ingen tilfeldighet hva jeg belønner med. Det er viktig at hunden oppfatter det som en belønning, for at den skal ha noen betydning i trening og gi hunden glede og motivasjon for å jobbe. Så belønnngen tilpasser jeg etter hvilken hund jeg trener.

Jeg er tydelig og rolig når jeg jobber med hundene, dette for å gi de trygghet og forutsigbarhet. Jeg må være den trygge som tar kontroll og viser hunden hva det er jeg ønsker at den skal gjøre.

Treningene legges til rette for at hunden skal få en så god opplevelse som mulig.

Jeg har alltid et mål om hva jeg skal trene hvorfor og hvordan. Jeg deler treningen opp i momenter, som jeg senere setter sammen.

Jeg har fokus på både fysisk og pskisk trening, begge deler er viktig for at hunden skal få det beste utgangspunktet i utstillings ringen.

Jeg varierer treningen for at det ikke skal bli kjedelig for verken hund eller meg. her er det bare fantasien som kan sette en stopper.

 Jeg ønsker å etablere meg som en gode hos hunden og det gjør jeg gjennom positiv trening. For å kunne jobbe godt som et team sammen med hunden ønsker jeg å gi trygghet, tillit, kontakt og forutsigbarhet.

Gjennom mitt arbeid sammen med hunden er jeg rolig, trygg, rettferdig og tålmodig.

Jeg trener med hjertetog gleden er stor når jeg sammen med hunden når mål som jeg har satt for oss.

Gjennom 11 aktive år i utstillings ringen har jeg tatt med meg erfaring og læring, som jeg aktivt bruker i min trening. Jeg har gjennom flere kurs og seminarer fått lære mer og gjennom utdannelsen som instuktør og kurs gjennom 6 år, har jeg bare fått mer lyst på å lære mer om hund og samarbeid mellom mennesket og hunden.