"Et team er to eller flere som jobber sammen for å nå felles mål"

 

Gjennom årenen har Rune og jeg bygget opp et godt team rund jobben som vi gjør sammen med hundene våre.

Vi har et godt samarbeid med trygghet og tillitt som vår stødige grunnmur.

Skal vi som et team prestere vårt beste er vi helt avhengig av støtte fra hverandre. Vi har felles mål som vi jobber mot og vi tar beslutninger sammen. Vårt samarbeid er kreativt med gjensidig tillit.

Å jobbe i et team krever fleksibilitet, tålmodighet og åpenhet. Vi spiller på hverandres styrke, lytter og gir gode råd. Det er viktig og motivere hverandre. Det er flott og ha Rune som ser situasjonen fra en litt annen vinkel enn det jeg gjør selv i trening og konkurranse. For meg er det viktig med ærlige tilbake meldinger for at jeg skal utvilke meg og lære enda mer.

Vi har ulike roller, som er avgjørende for at vi skal lykkes som et team.

Vårt samarbeid er inkluderende. Vi gir hverandre motivasjon gjennom god kommunikasjon og forståelse. Sammen tar vi utfordringene vi møter på. Vi deler gode dager og utfordrende dager.

Ved utfordring og mestring får vi læring. Ros skaper energi, selvtillit og styrke.

Når noe blir ekstra utfordrende er det godt å være to som sammen jobber som et godt team!

Vi bidrar felles til å nå våre mål ved å spille på hverandrs styrke og utfylle hverandres arbeid sammen med hundene.

Jo mer vi yter for teamet , jo mer bidrar vi til å nå felles mål.

Vi har valgt og følge hjertet. Noe må vi forsake og gi avkall på, men dette er noe vi felles brenner for.

Ingen ting har kommet av seg selv, men gjennom å gå utenfor komfor sonen og ta nye utfordringer.

Vi har et ønske om å utvikle oss og lære mer. Vi har valgt vår vei .

Vi tar med oss erfaringer på veien og lærer av det.

sammen møter vi utfordringer og sammen deler vi gleder.